Makipag-ugnayan sa amin

Testing  para sa Mga Negosyo, Organisasyon, at Kaganapan

Masayang nag-aalok ang COVID Clinic ng COVID-19 related testing services sa anumang negosyo, samahan, o kaganapan. Upang magtanong, mangyaring mag-email sa grouptesting@covidclinic.org kasama ang address ng iyong site, ang mga petsa na nais mong simulan ang testing, ang tinatayang bilang ng mga tao para sa test, ang (mga) uri ng test, at ang dalas ng testing. Mangyaring ilakip ang pangalan ng negosyo at ang numero ng telepono ng pangunahing contact at email address sa email subject line.

Mag-click dito upang matuto pa.

[custom-mapping map_id="721271" height="500"]
Mag-scroll sa Itaas